Izvor prirodne izvorske vode AQUA BIANCA nalazi se u zoni netaknute prirode daleko od industrijskih postrojenja i zagađivača, između Nacionalnog parka Biogradska gora i rijeke Tare koja je pod zaštitom UNESCO-a. Prirodna izvorska voda AQUA BIANCA, zahvaljujući svom niskom sadržaju minerala može se konzumirati u kontinuitetu i u povećanim količinama. Pomaže rastvaranje mineralnih materija u želudačnom soku i njihovu bržu apsorpciju u krvi. Sadržaj jona natrijuma od 2,20 mg/l čini je posebno prihvatljivom za osobe koje boluju od hipertenzije (povišen krvni pritisak) i drugih kardio-vaskularnih oboljenja. Natrijum održava osmotski pritisak u venama a njegov nedostatak izaziva grčenje muskulature.
Sadržaj jona kalcijuma od 23,25 mg/l dovoljan je da ne dođe do pada nivoa kalcijuma u krvi. Kalcijum reguliše srčanu aktivnost, smanjuje rizik od kancera i pomaže metabolizam gvožđa u organizmu a njegov nedostatak izaziva osteoporozu.
Preveliki unos vode sa visokim sadržajem kalcijuma dovodi do pojave taloženja i stvaranja kamena u bubrezima i mokraćnim kanalima.
AQUA BIANCA je preporučljiva upravo takvim osobama jer zbog niskog sadržaja minerala dolazi do otapanja kamena. Količina od 2,78 mg/l jona magnezijuma dovoljna je kao preventive za normalno korišćenje vitamina C i B1 u organizmu.
Magnezijum štiti krvne sudove od fibroze, pomaže sagorijevanje masti u organizmu, sprječava kardio-vaskularna oboljenja i stvaranje kamena u bubrezima i žučnoj kesi. Sadržaj jona kalijuma od 0,49 mg/l je bezbijedan za konzumiranje ove vode u većim
količinama. Kalijum je neophodan za regulaciju vode u ćelijama, sprječavanje dehidratacije i održavanje ravnoteže fluida u organizmu. Sadržaj hidrokarbonata od 122 mg/l izuzetno je povoljan da ne naruši kisjelu sredinu želudačnih sokova. Sve ove karakteristike svrstavaju vodu AQUA BIANCA u red visokokvalitetnih voda za piće i preporučuju je svim uzrastima.