Proizvodi i puni:
DOO "Aqua Bianca" -
Manastirska 25, Podgorica
Pogon za preradu i flaširanje vode
Radigojno bb,Kolašin
Telefon za potrošače: +382 20 669 001
Mob: +382 69 012 512
E-mail:
[email protected]